Náš prístup

Konzistencia je základ

Jedna a tá istá vec sa dá robiť rôznymi spôsobmi a o výchove a vzdelávaní to platí dvojnásobne. Na náš prístup sme hrdí a dbáme o to, aby konanie všetkých členov tímu bolo konzistentné

Ako fungujeme

Sú to aj naše deti

...a preto nám veľmi záleží na tom ako trávia svoj deň, kto je pri nich, aké robia aktivity a tiež to čo je na pohľad v pozadí, ale o to dôležitejšie: s akým prístupom sa stretávajú pri bežných veciach svojho každodenného života. Aby ich detský svet bol šťastným.

Náš prístup má niekoľko kľúčových prvkov, medzi inými najmä:

 • "vysvetľujúci" princíp: aby deťom nebolo povedané iba A (že niečo majú alebo nemajú robiť, či už je to povedať prepáč alebo nebežať poza hojdačku) ale najmä vysvetlené aj B, čiže PREČO sa to tak má/nemá
 • dôsledky konania: nepoužívame tresty či zlé body, no poukazujeme deťom na dôsledky (nielen) ich konania, pretože každá akcia predsa zákonite vyvolá reakciu, napr. ak dieťa vyleje nápoj na zem, vie, že jediný dôsledok je ten, že to treba utrieť :)
 • individuálny prístup: neporovnávame deti medzi sebou, ale samé so sebou v čase, pretože naším cieľom nie je uniformný kolektív, ale aby každé dieťa napredovalo svojím vlastným tempom
 • sloboda: dávame deťom slobodu v rôznych oblastiach (primerane ich veku), no zároveň ich učíme, že spolu s ňou prichádza aj zodpovednosť, t.j. máme jasne nastavené mantinely a pravidlá, lebo sloboda nie je to, že si môžem robiť čo(koľvek) chcem
 • konzistencia: pre dieťa je veľmi dôležité aby sa mohlo spoľahnúť na dospelého a jeho reakcie, a preto všetky naše pani učiteľky prešli interným školením ohľadom prístupu k deťom, aby bol v súlade s našimi princípmi

Ako si u nás špuntíci zvykajú

Adaptačný proces

Pre pohodové začlenenie sa do kolektívu ponúkame postupný adaptačný proces. Keďže každý špuntík je originál, radi celý adaptačný proces individuálne prispôsobíme jeho potrebám. Ukážku adaptačného procesu si môžete pozrieť nižšie.

Prvý deň

Prvý deň môže na hodinku – dve ostať v škôlke maminka spolu s dieťaťom. Ďalšie 2 až 4 dni odporúčame pobyt na 30-60 minút bez maminky, aby si dieťa zvyklo na prostredie a spoznalo pani učiteľku a kolektív. Zo začiatku je vhodné aby dieťa prišlo v čase voľnej hry, aby sa mohlo slobodne zahrať, čiže buď ráno medzi 7-8h, alebo medzi 10:15-11:15h.

2. týždeň

Počas druhého týždňa odporúčame pobyt na 1-3 hodiny, tak aby dieťa v škôlke zažilo aj edukačnú aktivitu.

3. týždeň

Počas tretieho týždňa odporúčame celé doobedie (s obedom alebo bez podľa uváženia rodiča).

Následne je možné pridať aj spánok v škôlke a poobedný program. A potom si už užívať spokojného škôlkarika..

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Výlety do prírody

Pravidelne, minimálne 2x za mesiac, ideme s deťmi do exteriéru, napr. k Draždiaku, do sadu J.Kráľa, na Železnú studničku. Pridanou hodnotou týchto výletov je prínos pohybu po nerovnom teréne pre rozvoj hrubej motoriky a taktiež spoznávanie prírody, budovanie vzťahu k nej a s tým súvisiaci rozvoj ekologického cítenia.

Návštevy knižnice

Minimálne raz za mesiac chodíme do knižnice na interaktívne čítanie príbehov a výber kníh na požičanie :)

Logopedička

Od septembra 2019 k nám pravidelne zavíta logopedička, ktorá bude s deťmi pracovať ako skupinovo (riekanky a hry na rozvoj správnej výslovnosti), tak individuálne (posúdenie aktuálneho stavu, tipy na ďalší rozvoj, logopedická práca v prípade potreby)

Divadielka, besedy

Deťom ponúkame interaktívne divadielka na rôzne pre ne aktuálne témy, či pozveme človeka na zaujímavú besedu, napr. „pána Mrkvičku“ (literatúra), alebo kynologické ukážky alebo...

Soľná jaskyňa

V jesennom období navštevujeme soľnú jaskyňu pre podporu imunity. Vplyv mikroklímy tejto jaskyne je podobný ako pobyt pri mori, je tam vysoká vlhkosť, stála teplota a ovzdušie je prirodzene presýtené minerálmi ako horčík, vápnik a iné, ktoré sa cez sliznice vstrebávajú do organizmu a podporujú správne fungovanie organizmu.

Koníky

Aktuálne hľadáme možnosti ako našim špuntíkom zabezpečiť pravidelné návštevy koníkov :) Kontakt s koňom má pre dieťa veľmi pozitívny vplyv, či už je na chrbticu pri nosení sa bez sedla, podporu svalovej hybnosti (udržiavanie rovnováhy na konskom chrbte) alebo hladenie koníka (benefity pre psychiku). Nie nadarmo sa hovorí, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta :)

Vlastná záhradka

Máme k dispozícii dostatočný priestor v areáli na prevádzkovanie vlastnej záhradky, ako bylinkovej (medovka či mäta na čajík, bazalka či pažítka na chlebík) tak úžitkovej (zeleninka ako napr. paradajky, hrášok a i., ovocie ako napr. jahody, ríbezle ap.). Tento rok (2019) sme z dôvodu rekonštrukcie priestorov nemali kapacitu sa záhradke venovať a tak sa už tešíme na jar 2020 kedy môžeme tieto aktivity naplno rozbehnúť, pričom hlavnými „záhradníkmi“ budú samozrejme deti :)

STRAVA

Strava obsahuje desiatu, obed a olovrant, samozrejmosťou je pitný režim. Na pitie deti majú k dispozícii neustále čistú vodu a priebežne vodu s citrónom, nesladené čaje či za studena lisované ovocné šťavy. Strava je riešená formou dovozu.

Naším dodávateľom je FOODI, ktorý ponúka koncept zdravej stravy určený detičkám pre ich zdravý a plnohodnotný vývoj. Majú prax vo varení špeciálne pre škôlkarov a jasličkárov vyše 9 rokov a pravidelne konzultujú jedálničky s výživovými poradcami. Pri varení primárne používajú: čerstvé a kvalitné suroviny, špaldové a celozrnné chlebíčky, probio jogurty, špaldovú múku, kuskus, cícer, pohánku, pšeno a hnedý trstinový cukor len v nutnej miere.

ŠPUNTÍKOV DEŇ

07:00 – 08:15
PRÍCHOD DETÍ

 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • voľná hra
 • individuálna činnosť s učiteľkou na precvičovanie jemnej motoriky
 • prístup detí ku knihám

Vážení rodičia, ak privediete svoje dieťatko neskôr, sťažujete jeho adaptáciu a rušíte sústredenie iných detí. Ďakujeme za pochopenie.

08:15 – 08:30
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE

 • cvičenia pre rozvoj svalových skupín
 • cvičenia na podporu správneho držania tela
 • pohybová hra
 • vynecháva sa v prípade ak je naplánovaná pohybová vzdelávacia aktivita

08:30 –08:45
DESIATA

 • hygiena a desiata

08:45 – 09:00
RIADENÝ ROZHOVOR PRI STOLE ALEBO V KRUHU NA KOBERCI

 • pravidlá správania sa v triede, spoločenské pravidlá
 • rozhovor k téme týždňa
 • priestor pre každé dieťa, rozvíjanie komunikačných kompetencií
 • oboznámenie detí s dnešnou činnosťou

09:00 – 09:30
VZDELÁVACIA AKTIVITA

 • uskutočňuje sa v súlade s témou týždňa podľa Vzdelávacieho programu Špuntík
 • napĺňa výkonové štandardy ŠVP
 • ak sa dá tak sa vykonáva na terase alebo na školskom dvore
 • k činnosti sú motivované všetky deti
 • čítanie v súlade s témou týždňa

09:30 – 11:30
POBYT VONKU

 • cvičenia na rozvoj základných lokomócií
 • cvičenia na rozvoj sily, rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti
 • prechádzka po okolí
 • pohybové hry
 • voľná hra detí
 • vynecháva sa pri nepriaznivom počasí

11:30 – 12:00
OBED

 • hygiena
 • prístup detí ku knihám
 • príprava na spánok

12:00 – 14:30
ODPOČINOK / SPÁNOK

 • deti oddychujú v postieľke
 • čítanie rozprávky
 • relaxačná hudba
 • spánok
 • deti, ktoré sa zobúdzajú skôr, majú prístup ku knihám, odchádzajú do triedy

14:30 – 15:00
OLOVRANT

 • deti vstávajú
 • prezliekanie, hygiena
 • voľná hra
 • prístup detí ku knihám

15:00 – 15:30
POPOLUDŇAJŠIE ZAMESTNANIE

 • Zahrajko (viď vedľa)
 • voľná hra
 • motivácia k prezeraniu kníh

Vážení rodičia v tomto čase nebudeme pre vás k dispozícii, príchod každého rodiča naruší aktivitu všetkých detí. Príďte, prosím, pre svoje dieťatko skôr alebo neskôr. Ďakujeme za pochopenie.

15:00 – 15:30
ZAHRAJKO
popoludňajšie zamestnanie

 • zameranie zamestnania počas týždňa:
  PONDELOK - Dramatika
  UTOROK - Tanečná príprava
  STREDA - Výtvarné techniky
  ŠTVRTOK - Športová príprava
  PIATOK - Bádateľské aktivity (pokusy)

15:30 – 17:00
HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ

 • v prípade priaznivého počasia sa uskutočňuje na školskom dvore

Na čom nám záleží

Naše priority

+421 904 028 408