Náš prístup

Konzistencia je základ

Jedna a tá istá vec sa dá robiť rôznymi spôsobmi a o výchove a vzdelávaní to platí dvojnásobne. Na náš prístup sme hrdí a dbáme o to, aby konanie všetkých členov tímu bolo konzistentné

Ako fungujeme

Sú to aj naše deti

...a preto nám veľmi záleží na tom ako trávia svoj deň, kto je pri nich, aké robia aktivity a tiež to čo je na pohľad v pozadí, ale o to dôležitejšie: s akým prístupom sa stretávajú pri bežných veciach svojho každodenného života. Aby ich detský svet bol šťastným.

Náš prístup má niekoľko kľúčových prvkov, medzi inými najmä:

 • "vysvetľujúci" princíp: aby deťom nebolo povedané iba A (že niečo majú alebo nemajú robiť, či už je to povedať prepáč alebo nebežať poza hojdačku) ale najmä vysvetlené aj B, čiže PREČO sa to tak má/nemá
 • dôsledky konania: nepoužívame tresty či zlé body, no poukazujeme deťom na dôsledky (nielen) ich konania, pretože každá akcia predsa zákonite vyvolá reakciu, napr. ak dieťa vyleje nápoj na zem, vie, že jediný dôsledok je ten, že to treba utrieť :)
 • individuálny prístup: neporovnávame deti medzi sebou, ale samé so sebou v čase, pretože naším cieľom nie je uniformný kolektív, ale aby každé dieťa napredovalo svojím vlastným tempom
 • sloboda: dávame deťom slobodu v rôznych oblastiach (primerane ich veku), no zároveň ich učíme, že spolu s ňou prichádza aj zodpovednosť, t.j. máme jasne nastavené mantinely a pravidlá, lebo sloboda nie je to, že si môžem robiť čo(koľvek) chcem
 • konzistencia: pre dieťa je veľmi dôležité aby sa mohlo spoľahnúť na dospelého a jeho reakcie, a preto všetky naše pani učiteľky prešli interným školením ohľadom prístupu k deťom, aby bol v súlade s našimi princípmi

Ako si u nás špuntíci zvykajú

Adaptačný proces

Pre pohodové začlenenie sa do kolektívu ponúkame postupný adaptačný proces. Keďže každý špuntík je originál, radi celý adaptačný proces individuálne prispôsobíme jeho potrebám. Zvyčajne počas prvých dní je maminka prítomná v škôlke spolu s dieťaťom (aby si zvyklo na prostredie) a postupne predlžuje svoju neprítomnosť, aby dieťa malo priestor na nadviazanie vzťahov s pani učiteľkami a kolektívom. Ukážku adaptačného procesu si môžete pozrieť nižšie.

Deň Čas v škôlke Účasť maminky
1. - 3. deň 8-11:30 s maminkou spoznávam prostredie a ľudí v ňom
4. - 5. deň 8-11:30 maminka v úzadí, avšak prítomná
6. - 7. deň 8-11:30 maminka si v čase 9-10h odbehne na nákup či kávu
8. - 10. deň 8-12h maminka si v čase 9-12h odbehne na nákup či kávu
11. - 15. deň 8-12h / 15h maminka príde keď budú "bimbať" zvony :), prípadne sa pridá poobedný spánok
16. deň 8-16h „Maminka prídi keď sa dohrám :)“ a potom si už užívate spokojného škôlkarika - špuntíka ;)
PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Situácia okolo COVID-19, mnohé naše aktivity pozastavila či skresala na minimum v záujme ochrany zdravia detí. Tešíme sa na deň, keď obmedzenia pominú a my budeme opäť môcť "vystrčiť nos za bránku".

Výlety do prírody

Pravidelne, minimálne 1x za mesiac, ideme s deťmi do exteriéru, napr. k Draždiaku, do sadu J.Kráľa a iné. Pridanou hodnotou týchto výletov je prínos pohybu po nerovnom teréne pre rozvoj hrubej motoriky a taktiež spoznávanie prírody, budovanie vzťahu k nej a s tým súvisiaci rozvoj ekologického cítenia.

Návštevy knižnice

Raz za mesiac chodíme do knižnice na interaktívne čítanie príbehov a výber kníh na požičanie :)

Divadielka, besiedky

Deťom ponúkame interaktívne divadielka na rôzne pre ne aktuálne témy, či pozveme človeka na zaujímavú besedu, napr. „pána Mrkvičku“ (literatúra), kynologické ukážky alebo bábkové divadlo, dopravné ihrisko, hasiči a mnoho ďalších

Vlastná záhradka

Zababrať sa pri práci s hlinou, byť silákom s lopatkou či popolievať práve zasadené semienka - to všetko na nás čaká aby sme náš areál obohatili o bylinky, ovocie či zeleninku. Minulý rok sa najväčšej pozornosti tešila mäta na domácu "limonádu", pažítka na chlebík i medovka na čajík

Fyzio

Raz týždenne špuntíkom naša Zuzka (ako lektorka pohybového vývinu) pripravuje aktivity na správne držanie tela či prevenciu plochých nôh. Pomocou hier a dynamických aktivít si deti naťahujú správne svaly a zabávajú sa pri balancovaní na bilibe či fitlopte alebo napodobňovaní mačičky a mnohé ďalšie.

STRAVA

Strava sa skladá z tria: desiata, obed a olovrant. Ak má niektoré dieťa apetít hobita môže mať aj dupľu :) Samozrejmosťou je pitný režim: deti majú neustále k dispozícii čistú vodu (ktorú si vedia sami načapovať), a priebežne vodu s citrónom, nesladené čaje či za studena lisované ovocné šťavy. Strava je riešená formou dovozu.

Naším dodávateľom je FOODI, ktorý ponúka koncept zdravej stravy určený detičkám pre ich zdravý a plnohodnotný vývoj. Majú prax vo varení špeciálne pre škôlkarov a jasličkárov vyše 9 rokov a pravidelne konzultujú jedálničky s výživovými poradcami. Pri varení primárne používajú: čerstvé a kvalitné suroviny, špaldové a celozrnné chlebíčky, probio jogurty, špaldovú múku, kuskus, cícer, pohánku, pšeno a hnedý trstinový cukor len v nutnej miere.

ŠPUNTÍKOV DEŇ

Všetky časy sú orientačné – riadime sa najmä aktuálnym stavom detí (snažíme sa nerušiť chvíle intenzívneho sústredenia sa a ponorenia do činnosti), programom (nie vždy sme v areáli a niekedy sa začítame či máme dlhší čas pohybových hier) i počasia (ak práve sneží prvý sneh tak sa beží na dvor a zas v lete nebudeme vonku pred obedom sa pražiť dochrumkava ;)

07:00 – 08:30
PRÍCHOD DETÍ

 • voľná hra
 • knihy
 • individuálna činnosť s učiteľkou na precvičovanie jemnej motoriky

Vážení rodičia, ak privediete svoje dieťatko neskôr, sťažujete jeho adaptáciu a rušíte sústredenie iných detí. Ďakujeme za pochopenie.

08:30 – 08:50
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE

 • cvičenia pre rozvoj svalstva a hybnosti
 • cvičenia na podporu správneho držania tela
 • pohybová hra, tanec
 • rozvoj hrubej motoriky

08:50 – 09:30
DESIATA a RANNÝ KRUH

 • hygiena a desiata
 • rozhovor k téme týždňa
 • priestor pre každé dieťa, rozvíjanie komunikačných kompetencií
 • oboznámenie detí s dnešnou činnosťou

09:30 – 10:30
VZDELÁVACIA AKTIVITA

 • uskutočňuje sa v súlade s témou týždňa podľa Vzdelávacieho programu Špuntík
 • napĺňa výkonové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu
 • ak sa dá tak sa vykonáva na terase alebo na školskom dvore
 • k činnosti sú motivované všetky deti
 • čítanie v súlade s témou týždňa

10:30 – 11:45
POBYT VONKU

 • cvičenia na rozvoj sily, rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti
 • prechádzka po okolí
 • pohybové hry
 • voľná hra detí

11:45 – 12:30
OBED

 • hygiena
 • knihy
 • príprava na spánok

12:30 – 15:00
ODPOČINOK / SPÁNOK a OLOVRANT

 • čítanie rozprávky
 • relaxačná hudba
 • spánok
 • nespavci majú svoj oddychový program
 • prezliekanie, hygiena
 • olovrant

15:00 – 15:30
SPOLOČNÁ VOĽNÁ HRA

 • kooperácia detí pri hre
 • nielen pre introvertov je knižný kútik
 • pedagogická diagnostika dieťaťa pozorovaním

15:30 – 17:00
POBYT VONKU

 • v prípade extra nepriaznivého počasia sme v herni
 • vonku je možnosť aj čítania kníh či kreatívnych aktivít
 • vždy je ponuka organizovanej hry
 • voľná hra detí

Na čom nám záleží

Naše priority

+421 911 143 120